Inkoop

Op deze pagina vinden leden van de BAT nieuws over zaken met betrekking tot ‘Inkoop’.
______________________________________

In het tuinhuis van complex de Ypelaar, in de Middachtenstraat, is het volgende te koop.

  • Tonkinstokken lengte 9vt 274 cm (dikte 24/26 mm), per st. € 0,75
  • Tonkinstokken lengte 5vt 153 cm (dikte 16/18 mm), per st. € 0,30
  • 25 kg mestkorrels ”Culterra” org. 10+4+6, per zak € 19,–
  • 10 kg mestkorrels “DCM groenten” 6+3+12+2, per zak € 16,–

We zijn geopend tussen 11.00 uur en 12.00 uur, op:
Zaterdag 23 maart 2019
Zaterdag 6 april 2019
Zaterdag 20 april 2019
Zaterdag 4 mei 2019

Voor informatie en ideeën kunt u ons bereiken.
Herman van Dam – (076) 565 63 08 –  jvandam28@gmail.com
Roy Goverde – (076) 581 01 79 – goverde@ziggo.nl

Tuinhuis Ypelaar