De ALV van 2015

G0015311
De hele club bij elkaar in een zaaltje.

 

Het hoofdbestuur en alle complexbesturen van onze vereniging zijn weer bij elkaar geweest voor de Algemene Leden Vergadering van 2015. Deze vond plaats op Donderdagavond 23 April. Met elkaar bespraken we de lopende zaken en plannen voor de complexen en de gebruikelijke strubbelingen die altijd tijdens zo’n vergadering de revue passeren. Het opdelen van tuinen in kleinere tuinen, bijvoorbeeld. Dat geeft soms problemen wanneer iemand de kans krijgt om zijn kleine tuin wat groter te maken door de kleine tuin van de buurman over te nemen. Heeft zo’n tuin dat één tuinnummer of twee? In dat laatste geval zou de uitbreidende tuinder dan twee keer borg moeten betalen en dat valt moeilijk uit te leggen.

G0025316
Gedoe over tuinnummers en borg. Het probleem lost zich vanzelf op. V.l.n.r. Penningmeester Jolanda Luijken, hoofd inkoop Roy Goverde, Voorzitter Martin de Ridder en secretaris Pierre Engelen.

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt erbij gehaald en iemand komt met het voorstel om tuinen in het vervolg per vierkante meter te verhuren. De verwarring is nu compleet. De penningmeester legt uit waarom dat niet kan vanwege het enorme werk wat dat met zich meebrengt. Uiteindelijk lost het probleem zich vanzelf op als iemand ontdekt dat die gedeelde tuin weer één tuin wordt met één nummer.

Ook het wel en wee van de BAT-site komt ter sprake. Het ziet er naar uit dat ik door een verhuizing straks de site niet meer bij kan houden omdat ik dan waarschijnlijk niet meer in Breda woon. Wie gaat me opvolgen? In het kort leg ik iederen uit wat het werk aan de site inhoudt en dat het makkelijk te doen is door de eenvoudige constructie van onze nieuwe site.

De meegebrachte vogelhuizen voor de torenvalken worden uitgedeeld en dan zit de vergadering er weer op en kunnen we verder praten over composteren, spit-techniek, opkuilen etc. etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *