Oproep aan de leden van de BAT

Hierbij nodig ik de leden van BAT uit om hun kennis en enthousiasme voor moestuinieren door te geven aan kinderen.

Vijf basisscholen in Breda –Noord willen hun leerlingen graag activiteiten aanbieden als aanvulling op het schoolprogramma. Daarvoor is door Surplus Welzijn in samenwerking met ‘groene organisaties’ ( NatuurWijs- Buurttuin Hoge Vucht – IVN Mark & Donge – Kinderboerderij Parkhoeve en Amarant) een concept ontwikkeld.

Surplus Welzijn zoekt vrijwilligers die als natuurscouts binnen dit concept natuur- activiteiten willen uitwerken en uitvoeren met kinderen. Een natuurscout helpt kinderen te ontdekken of zij gevoel (talent) hebben voor natuur.

Het concept bestaat uit 3 verschillende programma’s:
Broer Konijn ( kinderboerderij) voor groep 4
Wonderbonen (moestuin) voor groep 5
Natuur avontuur (natuur) voor groep 6

Elk programma start met een excursie onder schooltijd. Daarna kunnen de kinderen deelnemen aan een serie van vier naschoolse activiteiten en vervolgens lid worden van een club. In de club doen de kinderen maandelijks een activiteit waarmee ze hun talent verder kunnen ontwikkelen.

Interesse? Meld je aan bij anne.jong@surpluswelzijn.nl voor de informatiebijeenkomst op 27 augustus 2014 van 19.30 tot 21.00 uur op de Parkhoeve in Breda-Noord. Na je aanmelding ontvang je uitgebreide informatie en een intakeformulier.

Het wonder van lavameel

Het SEER is een Schots project die het gebruik van gesteentemeel – rock dust – actief promoot.

rock-dust

Gesteentemeel, in dit geval ‘Rock-dust’, maar er zijn vele soorten gesteentemeel in de handel te verkrijgen waarmee de bodem van je tuin verbeterd kan worden.

Bodem verbetering

Bread-from-Stones-Julius-Hensel
Julius Hensel

Breng Uw Bodemvruchtbaarheid Terug Op Niveau
Een groot probleem met de hedendaagse gronden is een tekort aan mineralen. Door jarenlange eenzijdige NPK-bemesting, door enkel groenten te oogsten en te weinig terug te geven, is de bodem leeggehaald.
Het resultaat is niet direct zichtbaar omdat de groei van de planten nog goed is. Dit komt omdat de meeste mineralen bij planten geen levensbelangrijke functie vervullen. Via bemesting worden de belangrijkste groeistoffen – stikstof, fosfor, kalium, magnesium, calcium en zwavel – aangeleverd. Hierdoor lijkt het alsof onze planten alles krijgen wat ze nodig hebben.
Het zijn dieren – en dus ook mensen – die de overige 90+ sporenelementen wel nodig hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het mineraalgehalte van ons hedendaags voedsel met gemiddeld 60% gedaald is ten opzichte van de jaren ’60. Het is trouwens voornamelijk na WO II, na de opkomst van kunstmeststoffen, dat het mineraalgehalte dramatisch gedaald is.
Maar ook hiervoor maakte men zich al zorgen over het dalende aandeel van mineralen in de bodem. Een uitstekend, vooruitstrevend boek uit 1894 van Julius Hensel – Bread from Stones (1894) – legt het nut uit van bemesting met gesteentemeel. In het begin van vorige eeuw werd er nog redelijk veel met gesteentemeel bemest, eens de kunstmeststoffen doorbraken was dit volledig gedaan.
Er zijn nochtans veel voordelen verbonden aan gesteentemeel. Na een bemesting met gesteentemeel is er een verhoogd aantal mineralen in de bodem. Hierdoor heeft de plant gemakkelijk toegang tot essentiële sporenelementen die niet gebruikt worden voor de groei, maar voor verdedigingsmechanismen, gezondere groei en betere fotosynthese.
Uit onderzoek is gebleken dat gronden die niet gespit worden en bemest worden met gesteentemeel tot 80% minder last hadden van ziektes en plagen. Dit wordt bereikt omdat de planten gezonder zijn en natuurlijker groeien door de combinatie van voldoende voedingsstoffen, betere grondstructuur en beter bodemleven.

Eifelgold is het beroemde lavameel uit de Eifel dat in grotere verpakkingen in de handel verkrijgbaar is. Hier een zak van 20 kilo.
Eifelgold is het beroemde lavameel uit de Eifel dat in grotere verpakkingen in de handel verkrijgbaar is. Hier een zak van 20 kilo.

Steenmeel wordt geproduceerd in groeves en kan zowel het hoofdproduct als een restproduct van bijvoorbeeld natuursteen vormen. Een bekend productiegebied van steenmeel is het Harzgebergte in Centraal-Duitsland.
Bij toepassing in het Schotse plaatsje Blairgowrie werden landbouwproducten geoogst die veel groter waren dan normaal. Uien ter grootte van een voetbal en aardbeien zo groot als appels wekten de interesse van wetenschappers.
In 1908 verscheen het boek Clean Culture – A New Soil Science van Sampson Morgan, een tuinbouwer die op dat moment al veertig jaar aan het experimenteren was met rotsmeel.
Morgan won in die tijd overal tuinbouwwedstrijden met zijn recordoogsten van ziekteresistente groenten en fruit. Morgan geloofde net als de Duitse bio-chemicus Dr. Julius Hensel, dat alle planten de stikstof uit de lucht opnemen en dat er in de bodem alleen voldoende lucht, mineralen, organische stof en vocht nodig zijn om gezonde gewassen te kweken.

En natuurlijk heeft onze vertrouwde leverancier ook gesteentemeel in het assortiment. In het bovenstaande filmpje zie je tevens nog tal van andere toepassingen van gesteentemeel en in dat filmpje zie je ook hoe je dat meel kunt verstuiven met een (goe-poeier) verstuiver.

gv_2011_11_nl
De poederverstuiver van DCM

Gereedmaken van perken
Gedurende het hele groeiseizoen hebben planten toevoer van voedingsstoffen nodig. Door lavameel toe te voegen, wordt de humusvorming bevordert wat leidt tot een versterkte vitaliteit en evenwichtigere gezondheid van bodem en planten. Gezonde grond, bevat een grote hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, maar die zitten ‘vast’ in chemische verbindingen die moeilijk toegankelijk zijn voor de planten.
Door tijdens het groeiseizoen eenmalig lavameel toe te voegen creëert u een ideale voedingsbodem voor effectieve micro-organismen die voor de ontleding van dergelijke verbindingen zorg dragen.

Composthoop
Als compostversneller dient de composthoop met 10 kg. lavameel per m3 behandeld te worden. De composthoop dient vochtig te zijn, maar niet ál te nat. Te nat bevordert namelijk rotting, waardoor de compost gaat stinken. In té droge compost leeft bijna niets meer, daarin ontstaat ook geen kruimelige aarde.
Compost is een meststof die ontstaat d.m.v. een rottingsproces van allerlei organische afvalstoffen: uit de keuken (aardappelschillen, groentebladeren) de tuin (grond, bladeren, gras) die zonder meer op mekaar kunnen worden gedeponeerd. Af en toe wat snoeitakken erbij houdt het geheel luchtig, zodat de massa niet op een verkeerde manier gaat gisten en dus gaat stinken.
Men kan een composthoek in de tuin maken, maar ook een kant en klaarbak kopen. Tijdens een hete zomer kan het nodig zijn om af en toe wat vocht toe te voegen. Dit is noodzakelijk voor het fermenteren (zie onderaan deze pagina). Gooi nooit zaaddragend onkruid op de composthoop, hiermee helpt u alleen maar de kwaal te verspreiden.
Onze bodems verarmen meer en meer aan belangrijke mineralen. Door jarenlang gewassen te verbouwen en te oogsten, beginnen belangrijke voedingsstoffen te ontbreken. Minerale stoffen worden keer op keer aan de bodem onttrokken en worden niet meer aangevuld. In de moes- en siertuin: 20 kg. lavameel per 80 m². Daarnaast kan lavameel ook goed worden ingezet als beschermlaag tegen slakken.
Door het gebruik van lavameel kan men de volgende resultaten bereiken:

• Vitaminerijke groente met een veel langere houdbaarheid en intensere smaak.
• Verhoging van de opbrengst.
• Veelal is de groente eerder volgroeid en zodoende vervroegt de oogst.
• Betere weerstand tegen ziekten en plagen.
• Een rijk wortelgestel.
Het kan ondermeer worden toegepast in:
• De moes- en siertuin: 20 kg. per 60/80 m²
• Het gazon: 20 kg. per are
• De composthoop: 10 kg. per m3
• De veeteelt (paarden/kippen/koeien) en huisdieren.
• De bomenteelt (uitstekende bomenzand): 5 tot 10 kg. per boom
• De fruitteelt: 20 kg. per 50 m²
• Akkerbouwland: 800 – 1000 kg. per ha
• Kamerplanten: 1 eetlepel per pot
• Rozen en heesters: 0.5 kg. per plant
• Stallen: 250 gram per m²